Politikai domisi aktualiais Vėžio instituto klausimais

2015-10-15

Darbo partijos frakcijos nariai su instituto bendruomene pasidžiaugė, kad pagaliau baigėsi įvairios manipuliacijos Nacionalinio vėžio instituto pavaldumo klausimu. Politinėje taryboje Darbo partija griežtai pasisakė, kad Sveikatos apsaugos ministerija nebekeltų klausimo, kam turi priklausyti Nacionalinis vėžio institutas. Politinėje taryboje šiai Darbo partijos pozicijai buvo pritarta. Seimas dar 2014 m. balandžio 17 d. priėmė D. Mikutienės inicijuotą Nacionalinio vėžio instituto įstatymą, o Vyriausybė  tų pačių metų liepos 2 d. pervadino Vilniaus universiteto Onkologijos institutą į Nacionalinį vėžio institutą, savo sudėtyje turintį kliniką, o Instituto savininko teises ir pareigas buvo pavesta vykdyti Švietimo ir mokslo ministerijai. Tačiau ir po to socialdemokratų vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija darė veiksmus, kad Nacionalinis vėžio institutas būtų prijungtas prie Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos. „Tikiuosi, kad nebekils toks klausimas, kuris prieštaraujant priimtiems teisės aktams ir tikrai ne apie onkologinius pacientus galvojant buvo nuolat keliamas,“  – pasakė  Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė. Pasak D. Mikutienės, ne mažiau svarbu tai, kad paskutinėmis rugsėjo dienomis Seimo Sveikatos reikalų komitetas gavo Sveikatos apsaugos ministrės raštą, kuriame  informuojama, kad Nacionalinis vėžio institutas atitinka bendrą galimų pareiškėjų bei partnerių apibūdinimą ir galės teikti paraiškas pagal ES fondų investicijų veiksmų programas. „Labai svarbu, jog Nacionalinis vėžio institutas taip pat bus įrašytas kaip galimas projektų vykdytojas ir kitame strateginio planavimo dokumente – Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 m. programos įgyvendinimo 2014–2016 m. priemonių plane“, – pabrėžė darbietė D. Mikutienė.